เมนูหลัก
เรื่องล่าสุด
จากทิวเทือก ขุนเขา ลำเนาไกล
กลางป่าใหญ่ ดงไพร อันหอมหวล
ก่อกำเนิด เกิดเป็น ลำน้ำยวน
หล่อเลี้ยงมวล ฝูงชน คนเชียงคำ
ท.ทิวเทือกเขา

น้ำ ถือได้ว่า เป็นปัจจัยหลักหรือสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ มนุษย์เราอาจจะงดอาหารได้หลาย ๆ วัน แต่ถ้าขาดน้ำเพียง 1 – 2 วัน ร่างกาย ก็จะทรุดโทรมหนักลงอย่างรวดเร็ว หากเราคิดถึงภาพโดยรวมของสังคมของประเทศชาติ หรือของโลกมนุษย์แล้ว เราจะเห็นได้ว่า น้ำเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ แก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อีกด้วย

ประโยชน์ของน้ำนั้น มีมากมายนานัปการด้วยกัน เช่น ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค พวกเราต้องใช้น้ำสะอาดเพื่อดื่มกิน ใช้ประกอบอาหาร ทำความสะอาดชำระล้างร่างกาย เกษตรกร ก็ได้ใช้น้ำ เพื่อทำการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องใช้น้ำเป็นวัตถุต่าง ๆ ใช้กับเครื่องจักรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการระบายความร้อน หรือการชะล้างกากและของเสียจากโรงงาน การขนส่งทางน้ำ มีความสำคัญมาตลอด ตั้งแต่สมัยโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเรายังสามารถ เปลี่ยนพลังงานของน้ำให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อไปใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้จบสิ้น ดังนั้น เมื่อเราเห็นความสำคัญของน้ำแล้ว ขอได้โปรด ปลุกจิตสำนึกของตนเอง และคนใกล้ชิด เพื่อช่วยกันถนอมรักษาทรัพยากรน้ำ เอาไว้ให้ได้นานที่สุด เพราะคนเราทุกคน มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำนั้น เราสามารถช่วยกันได้หลายวิธี เช่น การไม่ตัดไม้ทำลายป่า อันเป็นการทำลายต้นน้ำตามธรรมชาติ การไม่ทิ้งขยะและของเสียทั้งจากบ้านและโรงงานอุตสาหกรรมลงในแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น

วันนี้ ผู้เขียน จะได้มาเล่าถึงความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำยวน (ฝายโป่งจี้หรือตะผ้า) ในพื้นที่เขต ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา รวมไปถึงประวัติความเป็นมาของลำน้ำยวนว่า กว่าจะมาเป็นแม่น้ำสายนี้นั้น มีลำน้ำจำนวนมากถึง 21 สายด้วยกัน ที่ได้ไหลมาหล่อรวมตัว จนกลายเป็นสายน้ำยวนสายใหญ่ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องชุมชนชาวอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และ ชุมชนใกล้เคียง ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

namyoan1 (25)รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟรชบุ๊คคลิ๊กที่ภาพเลยครับ

สำหรับลำน้ำยวน สายนี้ มีความยาวของสายแม่น้ำยาวประมาณ 36.5 กิโลเมตร ถ้านับจากขุนน้ำยวนลงไปไหลรวมกับแม่น้ำลาว ไหลลงสู่ แม่น้ำอิง และไหลขึ้นไปรวมกับลำน้ำของหรือลำน้ำแม่น้ำโขงเขตแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนชาว (สปป.ลาว) สืบต่อไป ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ พ่ออุ้ยแม่อุ้ย และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้เล่าให้ฟังอย่างอย่างคร่าวๆว่า “ชื่อ น้ำยวน นั้น น่าจะมีสาเหตุที่สันนิษฐานได้เป็นสองอย่างคือ ข้อสันนิษฐานประการแรกนั้น คำว่า น้ำยวน หรือ ขุนยวน นั้น น่าจะมาจากบริเวณ เรียบลำน้ำยวนนั้น มีชาวยวน (คนพื้นเมืองล้านนา ) อาศัยอยู่ตลอดแนวสองฝั่งลำน้ำยวนแห่งนี้ ยังมีกล่าวติดตลกว่า “หากลำน้ำนี้ ไม่ใช่ชื่อว่า ลำน้ำยวน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ก็คงดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว” ส่วนข้อสันนิษฐานประการที่สองนั้น คำว่า น้ำยวน หรือ ขุนยวน น่าจะเป็นคำที่ผิดเพี้ยนมาจากคำว่า ขุนยม เนื่องด้วย มีจุดกำเนิดใกล้เคียงกัน แต่อยู่คนละฝั่งหรือคนละด้านของเทือกเขา ซึ่ง ขุนน้ำยม ก็เกิดจากเทือกเขาเดียวกัน นั่นก็คือ เทือกเขาผีปันน้ำ และได้เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำยมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอปง ซึ่งมีเทือกเขาที่ติดต่อกันกับตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จะเป็นข้อสันนิษฐานข้อใดถูกต้องนั้น อันนี้ทางผู้เขียนต้องขออภัยจริงๆ ที่ไม่ทราบที่มาหรือข้อมูลตรงจุดนี้ หากใครทราบหรือมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ ช่วยกรุณาช่วยให้ผู้เขียน ได้รับความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วย หรือท่านจะส่งคำแนะนำหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ให้กับผู้เขียนโปรดส่งไปที่ songkran999@hotmail.com จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ แม่น้ำยวนนั้น กว่าจะไหลทอดยาวลงมาเป็นสายน้ำใหญ่ ที่คอยหล่อเลี้ยงและชุบชีวิตชุมชนในท้องที่อำเภอเชียงคำและอำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดพะเยา สืบมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั้น มีลำห้วยใหญ่น้อยที่คอยผสมผสานสายน้ำสายนี้ให้มีมากยิ่งขึ้น ถ้านับรวมกันมีมากถึง 21 สายน้ำด้วยกัน วันนี้ ผู้เขียนจะมาไล่เรียงแต่ละสายน้ำ ตั้งแต่จุดกำเนิดที่เราเรียกว่า ตาน้ำ หรือ ขุนน้ำสายนี้มาให้ผู้อ่านได้ติดตามกันต่อไปครับ

kunyoan
ภาพจากเว็ปไซต์น่านทูเดย์ เป็นต้นกำเนิดจากเทือกเขาเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งเท่านั้น คลิ๊กชมน้ำตกขุนลาว

สายน้ำสาย ที่ 1 คือสายน้ำยวน หรือ ขุนยวน นั่นเอง มีจุดกำเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ำที่กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว ) และเทือกเขาอีกฝั่งหนึ่ง ก็เป็นต้นกำเนิดของขุนยม หรือ แม่น้ำยม นั่นเอง และสถานที่ที่เรียกว่า ขุนน้ำยวนนี่เอง ชาวบ้านผาหลัก บ้านยอด บ้านผาสิงห์ (บ้านห้วยเหาะ) บ้านปางส้าน ซึ่งอยู่ที่ ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน ซึ่งเป็นญาติๆ ของผู้เขียนได้เล่าให้ฟังว่า เคยข้ามดอยหรือภูเขา ประมาณสองถึงสามลูก เพื่อเดินทางมาหาปลาแถวบริเวณขุนน้ำยวน และปลาบริเวณนี้มีอยู่เยอะมาก ซึ่งตรงนี้ผู้เขียนเอง ก็ยังไม่เคยไป เพียงแต่ได้รับฟังจากคำบอกเล่าของผู้ที่เคยเดินทางไปมาเท่านั้น หวังว่า คงมีสักวันจะได้เดินทางไปสำรวจยังสถานที่จริง ยังไงหากเคยมีทีมนักสำรวจไปมาแล้ว ช่วยกรุณาส่งข้อมูลให้ผู้เขียนด้วยนะครับ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเชิงอนุรักษ์สืบต่อไป

namyoan2
สายน้ำสายนี้เกิดที่บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา คลิ๊กดูภาพ พร้อมอ่านโครงการบ้านเล็กฯ ได้ครับ

สายน้ำสายที่ 2 คือ สายน้ำจากลำห้วยบ้านเมี่ยนหรือเย้าบ้านหนองห้า ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นโครงการในพระราชดำริ ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ติดตามอ่านประวัติความเป็นมาของโครงการโดยคลิ๊กที่รูปภาพข้างบนครับ สำหรับลำห้วยนี้ อาจจะถือได้ว่า เป็นขุนน้ำ หรือ ตาน้ำ ของลำน้ำยวนอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีเขตหรือแบ่งปันพื้นที่ของเขตแดนในพื้นที่ของตำบลร่มเย็น ซึ่งทางทิศเหนือของหมู่บ้านหนองห้า มีอาณาเขตติดกับเขตแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทิศใต้มีพื้นที่ติดกับขุนน้ำลาว ของ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา ส่วนทิศตะวันออกนั้น มีอาณาเขตติดกับอุทยานแห่งชาติสะเกิน ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน และทางทิศตะวันตก ก็ติดกับบ้านเย้าห้วยลึกและบ้านเย้าต้นผึ้ง ปัจจุบันบ้านเย้าห้วยลึกไม่มีแล้ว เนื่องด้วยชาวเขาเหล่านั้น ได้พากันอพยพมาอยู่ที่บ้านต้นผึ้ง บ้านผาแดงบนและผาแดงล่างกันหมดแล้ว

001
สายน้ำสายนี้เกิดที่บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา คลิ๊กดูภาพ พร้อมอ่านโครงการบ้านเล็กฯ ได้ครับ

สายน้ำสายที่ 3 คือ สายน้ำจากน้ำตกภูอานม้า หรือ น้ำตกหนองห้า ถือได้ว่า เป็นลำห้วยที่มีสายน้ำมากพอสมควร อีกทั้งยังเป็นน้ำตกแห่งใหม่ของชาวตำบลร่มเย็น ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่และยังไม่มีการแนะนำอย่างเป็นทางการ แต่คงอีกไม่นานคาดว่า น่าจะเป็นที่รู้จักมากกว่านี้ สายน้ำสายนี้ มีความชุ่มฉ่ำเย็นใสเย็นมาก ผู้เขียนได้มีโอกาสไปสัมผัสเมื่อครั้งเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2547 สายน้ำจากลำห้วยดังกล่าวได้ไหลลงสู่แม่น้ำยวน เพื่มเพิ่มน้ำยวนให้มีมากขึ้น

hoiluek
แม่น้ำสายนี้เกิดจากห้วยลึกใกล้บ้านต้นผึ้ง มีรอยพระบาทพระอริยสงฆ์ ครูบาเทืองได้สร้างสถูปเจดีย์ครอบไว้

สายน้ำสายที่ 4 คือ สายน้ำที่จากลำห้วยลึก ลำห้วยนี้ เป็นลำห้วยของหมู่บ้านเย้าห้วยลึกมาก่อนแต่เดิม อยู่ทางตอนเหนือบ้านต้นผึ้งไปประมาณ 1 กิโลเมตร ทางไปโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า เมื่อเลยหมู่บ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น ไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีทางเท้าเลี้ยวเข้าไปทางซ้ายมือที่สวนลิ้นจี่ของชาวบ้าน เดินเท้าไปประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงสถูปเจดีย์ครอบรอยพระบาทพระอริสงฆ์ ซึ่งท่านครูบาเทือง นาถสีโล ได้นำพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสร้างไว้ ท่านสามมารถแวะนมัสการรอยพระบาทได้ตามภาพข้างบนครับ และที่บริเวณแห่งนี้เอง ในอดีตเคยเป็นจุดแวะพักดื่มน้ำและพักค้างแรม พร้อมกับได้กราบนมัสการรอยพระบาท ของผู้คนที่อพยพมาจากจังหวัดน่าน เพื่อมาอยู่ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา อ่านประวัติความเป็นมาของการอพยพได้โดยคลิ๊กที่ภาพครับ

001
แม่น้ำสายนี้เกิดจากน้ำตกกลางหมู่บ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มครับ

สายน้ำสายที่ 5 คือ สายน้ำจากลำห้วยบ้านต้นผึ้ง เป็นลำห้วยที่เกิดจากหุบเขาบ้านพี่น้องชาวเขาเผ่าเมี่ยน บ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น เป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกอยู่ข้างบนหมู่บ้านในฤดูฝน และลำห้วยก็ไม่เคยเหือดแห้ง ชาวบ้านต้นผึ้งได้อาศัยน้ำจากลำห้วยนี้ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค แม้จะอยู่บนที่พื้นที่ภูเขาสูง แต่ก็ยังมีน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์ และน้ำจากลำห้วยสายดังกล่าว ก็ได้ไหลลงสู่ลำน้ำยวนสืบไป

สายน้ำสายที่ 6 คือสายน้ำจากลำห้วยถ้าผาหมี ซึ่งเป็นคล้ายถ้ำ แต่เป็นหินผาขนาดใหญ่มาก มีลำไหลตลอดทั้งปี อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านพี่น้องชาวเขาเผ่าเมี่ยน บ้านผาแดงล่าง ต.ร่มเย็น แล้วไหลลงสู่ลำน้ำยวน

สายน้ำสายที่ 7 คือสายน้ำจากลำห้วยจ้อล่อ ซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า เป็น ต้นที่มีชื่อเดียวกันกับต้นอินทนิลบกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ แต่ทราบมาว่า ลำห้วยจ้อล่อนี้ มีอยู่เต็มลำห้วยนี้ อยู่แถวบริเวณบ้านผาแดงล่างกับบ้านปางถ้ำต่อเนื่องกัน บางแห่งก็อธิบายว่า ต้นจ้อล้อ สามารถน้ำไปต้มหรือนึ่ง เป็นอาหารรับประทานได้ อันนี้ต้องรอผู้รู้มาให้ความกระจ่างสืบต่อไปนะครับ สำหรับน้ำในลำห้วยนี้ ก็ไหลมารวมกลายเป็นลำน้ำยวนสืบมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

สายน้ำสายที่ 8 คือ สายน้ำห้วยผาตอม หรือ ผาตรอม อันนี้ผู้เขียนไม่ทราบว่า ชื่อไหนถูกกันแน่ แต่ที่แน่ๆ ลำห้วยสายนี้ ได้หลั่งรินน้ำเป็นสายลงสู่แม่น้ำยวนของเราด้วยเช่นกัน ลำห้วยอยู่บริเวณบ้านปางถ้ำ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

namlod (1)
ภาพจากสถานที่จริง คือถ้ำน้ำลอด ภาพโดย น้องฮง คุณ Surapong Wetpisai คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติมครับ

สายน้ำสายที่ 9 คือ สายจากถ้ำน้ำลอด เป็นน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำหินปูนขนาดเล็ก อยู่ติดกับบริเวณถ้ำผ้าแดง อยู่ตรงบริเวณภูเขาที่มีชื่อว่า ดอยผาช่อ ภายในถ้ำมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่มาก ผู้เขียนเคยเข้าไปสัมผัสถ้ำน้ำลอดสายนี้บ่อยครั้งมาก แต่ไม่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพและแสงเพียงพอเพื่อจะนำภาพมาฝากได้ วันนี้น้องฮง ได้ถ่ายภาพมาให้พวกเราได้รับชมกัน เห็นสายน้ำสวยใสเย็นชุ่มฉ่ำ อยู่ใต้ฝนังถ้ำที่แสนสวยงาม สายน้ำนี้ได้ไหลดั้นด้นออกมาเป็นบ่อน้ำผุดตรงหน้าปากถ้ำ และไหลลงไปรวมเป็นสายน้ำยวนที่อยู่ตรงวนอุทยานแห่งชาติภูซาง บ้านปางถ้ำ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

thamnamdun (1)
ภาพจากสถานที่จริง ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม ภาพโดย น้องฮง คุณ Surapong Wetpisai คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติมครับ

สายน้ำสายที่ 10 คือสายน้ำจากลำห้วยน้ำดั้น เป็นสายน้ำที่ดั้นออกมาจากภูเขาหรือดอยผาขาม เป็นแม่น้ำที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ มักจะมีของศักดิ์สิทธิ์ไหลออกมากับสายน้ำด้วย เช่น งาช้างน้ำ เป็นต้น ภายในถ้ำมีหินผามีลักษณ์ใบหน้าคน ที่รอให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยว แต่ถนนหนทางปัจจุบันค่อนข้างไปลำบากอยู่อีกทั้ง การเข้าไปชมยังอันตราย ต้องมีผู้นำทางและมีอุปกรณ์ในการปีนป่ายพอสมควรอยู่ หากท่านสนใจไปเที่ยวชม สามารถสอบถามน้องฮง โดยคลิ๊กที่ชื่อ คุณ Surapong Wetpisai นี้ได้เลยครับ หรือคลิ๊กอ่านประวัติความเป็นมาและประสบการณ์ในการผจญภัยในการพิชิตถ้ำน้ำดั้นโดยคลิ๊กที่ภาพหรือ หากต้องการอ่านเรื่องราวของดอยผาขามและประวัติความเป็นมา คลิ๊กตัวหนังสือนี่ได้เลยครับ

สายน้ำสายที่ 11 ก็คือสายน้ำห้วยกำปอง เป็นสายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำญวนอีกสายหนึ่ง อยู่ตรงบริเวณสถานที่ทำกินของชาวบ้านน้ำยวนพัฒนา หรือ ชาวบ้านปางปอบไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

สายน้ำสายที่ 12 คือ สายน้ำจากลำห้วยต้นยาง อยู่ใกล้ๆ บริเวณลำห้วยกำปอง เป็นลำห้วยขนาดเล็กแต่น้ำไหลตลอดปี ไหลลงไปสู่ลำน้ำยวนด้วยเช่นกัน

ภาพจากสถานที่จริง ถ้ำน้ำดั้น บ้านห้วยปุ้ม ภาพโดย คุณ Jitpipat Wongchareon คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติมครับ

สายน้ำสายที่ 13 คือ ลำน้ำจากลำห้วยเคียน เป็นสายน้ำที่เกิดจากบนภูเขาแถวบริเวณบ้านห้วยเคียน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าหรือเมี่ยน ซึ่งเมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านอยู่จำนวนเยอะหลายหลังคาเรือน ปัจจุบันได้อพยพลงมาอยู่บ้านปางปอบหรือบ้านน้ำยวนพัฒนากันมากขึ้นคงเหลือ อยู่ไม่กี่หลัง แต่สายน้ำห้วยเคียนก็ยังคงไหลลงสู่แม่น้ำยวนอย่างไม่ขาดสาย

namyoan
ภาพจากเว็ปไซต์พะเยารัฐ คลิ๊กเพื่ออ่านข้อมูลหมู่บ้านที่ภาพข้างบนได้เลยครับ

สายน้ำสายที่ 14 คือ ลำน้ำจากห้วยหอย ซึ่งก็เป็นลำน้ำที่เกิดแถวบริเวณหมู่บ้านห้วยหอย อยู่บนหมู่บ้านน้ำยวนพัฒนาหรือบ้านปางปอบ ก็เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าหรือเมี่ยนด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบัน ไม่ค่อยมีบ้านอยู่เยอะเท่าที่ควร เนื่องด้วยได้อพยพลงมาอยู่บ้านน้ำยวนพัฒนามากขึ้น และสายน้ำก็ยังคงไหลเป็นปกติสู่ลำน้ำยวนตลอดเวลา

สายน้ำสายที่ 15  คือลำน้ำจากลำห้วยผักหล่ะ ภาษาภาคกลางเรียนกว่า ผักชะอม เป็นลำน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำยวน ตรงบริเวณบ้านน้ำยวนพัฒนา หรือบ้านปางปอบนั่นเอง

hoipum
ภาพจากเว็ปไซต์ อบต.ร่มเย็น อ่านเบื้องหลังผ่านสงครามการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คลิ๊กที่ภาพครับ

สายน้ำสายที่ 16 คือ สายน้ำจากลำห้วยปุ้ม เป็นสายน้ำค่อนข้างใหญ่ ไหลมาจากบ้านห้วยปุ้ม และไหลแรงตลอดปี ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าเย้าหรือเมี่ยน เป็นหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดกับฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีบ้านน้ำโต้ม บ้านน้ำปาย เป็นต้น และในอดีตสถานที่บ้านห้วยปุ้มแห่งนี้ เคยถูกกองกำลังผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บุกเข้ามาโจมตี ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและล้มตายไปเป็นจำนวนมาก

สายน้ำสายที่ 17 คือ สายน้ำจากลำห้วยป่าไร่ ไหลลงสู่แม่น้ำยวน ถัดจากลำน้ำห้วยปุ้มมาเพียงเล็กน้อย

สายน้ำสายที่ 18 คือ สายน้ำจากลำห้วยดินสอ ก็ได้ไหลลงมาสู่แม่น้ำยวนด้วยเช่นกัน ตรงบริเวณตรงข้ามกับลำน้ำห้วยเฮีย

สายน้ำสายที่ 19 คือลำน้ำจากลำห้วยเฮีย เป็นลำน้ำห้วยที่มีน้ำมากตลอดทั้งปี ในอดีตชาวบ้านบ้านเกษตรเคยหลายท่าน เคยอาศัยลำห้วยนี้ เพื่อใช้ในการทำนาและปลูกพืชผักต่างๆ จวบจนกระทั่ง เมื่อปี พ.ศ. 2538 เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ทำลายร่อยน้ำเสียจนหมดสิ้น ไม่หลงเหลือสภาพเดิมให้เห็น บางแห่งบางช่วงของแม่น้ำก็ไม่เห็นมีน้ำไหล แต่พอมาถึงที่บรรจบกับแม่น้ำยวนก็มีสายน้ำไหลออกมาให้เห็น

001
ดูภาพบรรยากาศการนำน้ำห้วยเฮี้ยไปใช้ในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ คลิ๊กที่ภาพเลยครับ

สายน้ำสายที่ 20 คือ สายน้ำห้วยเฮี้ย เป็นลำน้ำห้วยที่มีน้ำไหลมากมาย เกิดจากภูเขาป่าสะบ้า ที่ปล่อยน้ำจากป่าและต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำยวนจำนวนมาก ประชาชนได้อาศัยลำห้วยสายนี้ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เช่น การปลูกยางพารา เป็นต้น อีกทั้งปัจจุบัน ได้มีชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ และ ชาวบ้านบ้านสบสา ได้นำท่อพีวีซี มาต่อน้ำประปาภูเขา เพื่อนำไปใช้ในหมู่บ้านของตนเองอีกด้วย

สายน้ำสายที่ 21 คือ สายน้ำลำห้วยจ้างต๋าย หรือ ห้วยช้างตาย ก็เป็นลำห้วยขนาดเล็ก แต่ก็พอมีน้ำไหลลงสู่ลำน้ำยวนตลอดปีเช่นกัน

namyoan1 (3)

และสุดท้ายสายน้ำทุกสาย ก็ได้ไหลมารวมตัวกันที่ฝายโป่งจี้ และรอคอยโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำยวน ณ บริเวณที่ตรงนี้

รับชมวีดีโอเกี่ยวกับลำน้ำยวนและการน้ำสายน้ำสายหนึ่งของลำน้ำนี้มาทำเป็นประปาภูเขาของหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้ในนี้เลยครับ

 

ช่วงนี้กำลังอัพเดทอข้อมูลและเรื่องราวต่างๆเรื่อยๆทุกวันครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 
ลิงค์ หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
 1. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook 1. เทศบาลตำบลเชียงคำ facebook
2. ข้อมูลและประวัติอำเภอ facebook 2. เทศบาลตำบลเวียง facebook
3. สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ facebook 3. เทศบาลตำบลหย่วน facebook
4. เกษตรอำเภอเชียงคำ facebook 4. เทศบาลตำบลฝายกวาง facebook
5. กองพันทหารราบ ร.17 พัน 4 facebook 5. องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น facebook
6. กองร้อย ตชด. 326  facebook 6. องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ facebook
7. พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ facebook 7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน facebook
8. นิคมสหกรณ์เชียงคำ facebook 8. องค์การบริหารฯ ตำบลเชียงบาน facebook
9. ห้องสมุดประชาชน facebook 9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว facebook
10. แขวงการทางเชียงรายที่ 2 facebook 10. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง facebook
11. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 11. องค์การบริหารฯ ตำบลทุ่งผาสุุข facebook
12. ศาลจังหวัดเชียงคำ facebook 12. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
facebook
13. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.9
facebook 13. สโมสรโรตารี่เชียงคำ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานสาธารณสุข ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. โรงพยาบาลเชียงคำ facebook 1. ศูนย์กู้ชีพ รพ.เชียงคำ
facebook
2. สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ facebook 2. มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ facebook
3. รพ.สต. หย่วน facebook 3. คลีนิคหมอ facebook
4. รพ.สต. เวียง facebook 4. คลีนิคหมอ facebook
5. รพ.สต. เชียงบาน facebook 5. คลีนิคหมอ facebook
6. รพ.สต. น้ำแวน facebook 6. คลีนิคหมอ facebook
7. รพ.สต. ผาลาด facebook 7. คลีนิคหมอ facebook
8. รพ.สต. ฝายกวาง facebook 8. คลีนิคหมอ facebook
9. รพ.สต. แวนโค้ง facebook 9. คลีนิคหมอ facebook
10. รพ.สต. ทุ่งผาสุข facebook 10. คลีนิคหมอ facebook
11. รพ.สต. แม่ลาว facebook 11. คลีนิคหมอ facebook
12. รพ.สต. น้ำมิน facebook 12. คลีนิคหมอ
facebook
13. รพ.สต. จำบอน facebook 13. คลีนิคหมอ facebook
14. รพ.สต. สันปูเลย facebook 14. คลีนิคหมอ facebook
15. รพ.สต. ปางมดแดง facebook 15. คลีนิคหมอ facebook
16. รพ.สต. เจดีย์คำ facebook 16. คลีนิคหมอ facebook
17. รพ.สต. ร่มเย็น facebook 17. คลีนิคหมอ facebook
18. รพ.สต. หนองป่าแพะ facebook 18. คลีนิคหมอ facebook
19. รพ.สต. ปางถ้ำ facebook 19. คลีนิคหมอ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ หน่วยงานธนาคารและรัฐวิสาหกิจ อำเภอเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค facebook 1. บริษัทขนส่งจำกัด facebook
  2. การประปาส่วนภูมิภาค facebook 2. บริษัทสมบัติทัวร์ facebook
  3. องค์การโทรศัพท์ส่วนภูมิภาค facebook 3. บริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ facebook
  4. ไปรษณีย์ไทย สาขาเชียงคำ facebook 4. บริษัทสยามเฟิร์สทัวร์ facebook
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด facebook 5. บริษัทเชิดชัยทัวร์ facebook
  6. ธนาคาร ธกส. สาขาเชียงคำ facebook 6. บริษัทบุษราคัมทัวร์ facebook
  7. ธนาคาร ธกส. สาขาบ้านทราย facebook 7. บริษัทดอกคำใต้เดินรถ จำกัด facebook
  8. ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคำ facebook 8. บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด facebook
  9. ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคำ facebook 9. บริษัทบุญณัฐเดินรถ จำกัด facebook
  10. ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส facebook 10. บริษัทไทยพัฒนกิจขนส่งจำกัด facebook
  11. ธนาคารไทยพานิชย์ เชียงคำ facebook 11. บริการรถตู้ facebook
  12. ธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงคำ facebook 12. บริการรถโดยสาร facebook
  13. ธนาคารกรุงเทพ โลตัสเชียงคำ facebook 13. บริการรถมอเตอร์ไซค์ facebook
  14. ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงคำ facebook 14. มูลนิธิต่างๆ facebook
  15. ไทยประกันชีวิต facebook 15. สถานีวิทยุ 96.50 คลื่นสีขาว facebook
  16. วิริยะประกันภัย facebook 16. สถานีวิทยุ คลื่น 94.0 ยักษ์ใหญ่
facebook
  17. สินเชื่อ facebook 17. สถานีวิทยุ คลื่น 103.25 ดวงดี
facebook
  18. สนง.สุดารัตน์ ประวัง ประกันชีวิต facebook 18. สถานีวิทยุ คลื่น 104.0 เชียงคำ
facebook
  19. ชมรมพลศึกษาและกีฬา facebook 19. สถานีวิทยุ คลื่น 89.0 สบายใจ
facebook
  20. บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง จำกัด facebook 20. วิทยุชุมชนพะเยา facebook
  21. บริษัทพีวีลิสซิ่ง จำกัด facebook 21. บริษัททวียนต์ facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ลิงค์ หน่วยงานทางด้านการศึกษา ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
ที่ ตำบลหย่วน   ที่  ตำบลร่มเย็น  
1. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม facebook 1. โรงเรียนบ้านสบสา facebook
2. ม.ราชภัฎเชียงราย วิทยาเขต facebook 2. โรงเรียนบ้านร่องส้าน facebook
3. โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ facebook 3. โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น facebook
4. โรงเรียนปิยมิตรวิทยา facebook 4. โรงเรียนบ้านปางถ้ำ facebook
5. โรงเรียนคุณากร facebook 5. โรงเรียนบ้านโจ้โก้ facebook
6. เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 facebook 6. โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง facebook
7. โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ facebook
8. โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา facebook      
ที่  ตำบลเวียง   ที่  ตำบลอ่างทอง  
1. โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน facebook 1. โรงเรียนบ้านจำบอน facebook
2. โรงเรียนบ้านปี้ facebook 2. โรงเรียนบ้านปางมดแดง facebook
3. โรงเรียนบ้านไชยพรม facebook 3. โรงเรียนบ้านสันปูเลย facebook
ที่  ตำบลน้ำแวน   ที่ ตำบลเจดีย์คำ
1. โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ facebook 1. โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ facebook
2. โรงเรียนบ้านแวน facebook 2. โรงเรียนบ้านปัว facebook
3. โรงเรียนบ้านชัยชมภู facebook 3. โรงเรียนบ้านดอนลาว facebook
4. โรงเรียนบ้านผาลาด facebook 4. โรงเรียนบ้านร่องค้อม facebook
 ที่  ตำบลฝายกวาง    ที่  ตำบลแม่ลาว  
1. โรงเรียนบ้านฝายกวาง facebook 1. โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น facebook
2. โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม facebook 2. โรงเรียน่บ้านถ้ำผาลาด facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม facebook 3. โรงเรียนบ้านน้ำมิน facebook
4. โรงเรียนบ้านแวนโค้ง facebook 4. โรงเรียนบ้านสบทุ facebook
5. วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ facebook 5. โรงเรียนบ้านแฮะ facebook
ที่ ตำบลเชียงบาน ที่ ตำบลทุ่งผาสุข
1. โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน facebook 1. โรงเรียนบ้านผาฮาว facebook
2. โรงเรียนบ้านปางวัว facebook 2. โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง facebook
3. โรงเรียนบ้านทุ่งมอก facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
 ลิงค์ สถานที่ท้องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเชียงคำ
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. วัดพระธาตุดอยคำ facebook 1. อุทยานแห่งชาติภูซาง facebook
2. วัดพระนั่งดิน facebook 2. วัดแสนเมืองมา facebook
3. วัดนันตาราม facebook 3. ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ facebook
4. อนุสรณ์ผู้เสียสละ facebook 4. วัดพระธาตุสบแวน facebook
5. น้ำตกน้ำมิน facebook 5. ด่านชายแดนบ้านฮวก facebook
6. อ่างเก็บน้ำบ้านแฮะ facebook 6. ถ้ำผาแดง ถ้ำน้ำลอด ปางถ้ำ facebook
7. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ facebook 7. ถ้ำห้วยสา facebook
8. น้ำตกคะแนง facebook 8. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านห้วยสา facebook
9. ถ้ำห้วยน้ำดั้น รูปหน้าคน facebook 9. อ่างเก็บน้ำห้วยสา บ้านคุ้ม facebook
10. น้ำตกขุนลาว บ้านคะแนง facebook  10. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ facebook
11. ดอยผาขาม facebook 11. ภูอานม้า ต.ร่มเย็น facebook
12. น้ำตกห้วยเคียน facebook 12. ถ้ำตาถ้ำยาย ต.ร่มเย็น facebook
13. วัดพระธาตุขุนห้วยสวด facebook 13. ถ้ำบ้านวังถ้ำ ต.แม่ลาว facebook
14. ศูนย์หัตถกรรมไทลื้อทุ่งมอก facebook 14. แนวกำแพงเก่าบ้านเวียง facebook
15. กู่ผาแดงบ้านกอม ต.เวียง facebook 15. อ่างเก็บน้ำยวน facebook
16. วังตาด ต.ร่มเย็น facebook 16. วัดร้องเก่า facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ศูนย์จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. ศูนย์โอท็อป facebook
2. ศูนย์ฯวัดพระนั่งดิน facebook
3. ผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่งมอก facebook
4. กาละแมโบราณ facebook
5. ผักตบชวาและผ้าปักโครเช facebook

 

ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
  1. บ้านร้อง  หมู่ที่ 1 facebook 16. บ้านบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 facebook
2. บ้านหนอง หมู่ที่ 2 facebook 17. บ้านคุ้มเจริญ หมู่ที่ 17 facebook
3. บ้านหนองป่าแพะ หมู่ที่ 3 facebook 18. บ้านสบสา หมู่ที่ 18 facebook
4. บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 4 facebook 19. บ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ที่ 19 facebook
5. บ้านสบสา หมู่ที่ 5 facebook 20. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 20 facebook
6. บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 facebook 21. บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 21
facebook
7. บ้านใหม่ร่มเย็น หมู่ที่ 7 facebook 22. บ้านห้วยเดื่อดอยนาง หมู่ที่ 22
facebook
8. บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 facebook 23. บ้านเล็กในป่าใหญ่ หนองห้า facebook
9. บ้านปางถ้ำ หมู่ที่ 9 facebook 24. บ้านใหม่เจริญสุข ขึ้นกับหมู่ 3 facebook
10. บ้านผาแดงล่าง หมู่ที่ 10 facebook 25. บ้านร้องขี้เป็ด ขี้นกับ หมู่ 1 facebook
11. บ้านผาแดงบน หมู่ที่ 11 facebook 26. บ้านห้วยเคียน facebook
12. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 facebook 27. บ้านห้วยปุ้ม (ถ้ำ,น้ำตก) facebook
13. บ้านประชาภักดี หมู่ที่ 13 facebook 28. บ้านห้วยหอย facebook
14. บ้านห้วยสา หมู่ที่ 14 facebook 29. วิวยอดดอยผาขาม facebook
15. บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 facebook 30. เส้นทางปางถ้ำ-ผาแดงบน facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
             
  1. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 1 facebook 9. บ้านงุ้น facebook
  2. บ้านธาตุสบแวน หมู่ 2 facebook 10. บ้านใหม่นันทะวงค์ facebook
  3. บ้านหย่วน facebook 11. บ้านกอม facebook
  4. บ้านมาง facebook 12. บ้านป่าแดด facebook
  5. บ้านดอนไชย facebook 13. บ้านทุ่งบานเย็น facebook
  6. บ้านแช่แห้ง facebook 14. บ้านเปื๋อยเปียง facebook
  7. บ้านแดนเมือง facebook 15. บ้านเชียงคำ facebook
  8. บ้านตลาด (วัดบุนนาค) facebook      
             

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปี้ หมู่ที่ 1 facebook 6. บ้านเวียง facebook
2. บ้านคือ facebook 7. บ้านพระนั่งดิน facebook
3. บ้านทราย facebook 8. บ้านดอนไชย facebook
4. บ้านล้า facebook 9. บ้านดอนแก้ว facebook
5. บ้านไชยพรม facebook 10. บ้านปี้ หมู่ที่ 10 facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านสนธิ์พัฒนา facebook
2. บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 2 facebook 9. บ้านห้วยบง facebook
3. บ้านไคร้ป่าคา facebook 10. บ้านป่าแดงสามัคคี facebook
4. บ้านแม่ต๋ำ facebook 11. บ้านก้าวเจริญ facebook
5. บ้านผาลาด facebook 12. บ้านสันเวียงทอง facebook
6. บ้านชัยชุมภู facebook 13. บ้านชัยเจริญ facebook
7. บ้านแม่ต๋ำท่าข้าม facebook 14. บ้านแวนศรีชุม facebook
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านวังเค็มเก่า facebook 7. บ้านบุญยืน facebook
2. บ้านวังเค็มใหม่ facebook 8. บ้านดอนลาว facebook
3. บ้านใหม่ไพรสนธิ์ facebook 9. บ้านปิน facebook
4. บ้านปัวชัย facebook 10. บ้านร่องค้อม facebook
5. บ้านปุ facebook 11. บ้านอัมพร facebook
6. บ้านกว้าน facebook 12. บ้านบุญชัย facebook

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านฝายกวาง facebook 10. บ้านทุ่งหล่มใหม่ facebook
2. บ้านปัว (แหลง) facebook 11. บ้านสันติสุข facebook
3. บ้านศรีพรม facebook 12. บ้านบัวนาคพัฒนา facebook
4. บ้านหนอง (ลื้อ)
facebook 13. บ้านใหม่นาสา facebook
5. บ้านปัวใหม่ facebook 14. บ้านศิวิไล facebook
6. บ้านทุ่งหล่ม facebook 15. บ้านหนองใหม่ facebook
7. บ้านสลาบ facebook 16. บ้านฐานพัฒนา facebook
8. บ้านแวนโค้ง facebook 17. บ้านฝายกวาง facebook
9. บ้านใหม่เจริญไพร facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านปางวัว facebook 7. บ้านเชียงคาน facebook
2. บ้านทุ่งมอก facebook 8. บ้านสบแวน หมู่ 8 facebook
3. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 3 facebook 9. บ้านแพทย์บุญเรือง facebook
4. บ้านเชียงบาน หมุ่ที่ 4 facebook 10. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 facebook
5. บ้านแวนพัฒนา facebook 11. บ้านฝั่งแวน facebook
6. บ้านแพด หมู่ที่ 6 facebook      

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 1 facebook 8. บ้านกาญจนา facebook
2. บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 2
facebook 9. บ้านสบทุ facebook
3. บ้านผาลาด หมู่ที่ 3
facebook 10. บ้านคะแนง facebook
4. บ้านวังถ้ำ facebook 11. บ้านกอก facebook
5. บ้านแฮะ facebook 12. บ้านผาลาดใหม่ facebook
6. บ้านน้ำมิน facebook 13. บ้านน้ำมินเหนือ facebook
7. บ้านน้ำลาว facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านเนินสามัคคี facebook 8. บ้านสันปูเลย facebook
2. บ้านดอยอิสาน facebook 9. บ้านปางมดแดง facebook
3. บ้านหล่ายพัฒนา facebook 10. บ้านปางมดแดงใหม่ facebook
4. บ้านบ่อน้อย facebook 11. บ้านเนินสายกลาง facebook
5. บ้านหนองบัวเงิน facebook 12. บ้านจำบอนใหม่ facebook
6. บ้านนาเจริญ facebook 13. บ้านนาเจริญ facebook
7. บ้านจำบอน facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. บ้านหัวทุ่ง facebook 5. บ้านหัวทุ่งใหม่ facebook
2. บ้านทุ่งควบ facebook 6. บ้านทุ่งผาสุข facebook
3. บ้านผาฮาว facebook 7. บ้านใหม่เจริญ facebook
4. บ้านไร่แสนสุข facebook      
           

 

รวมลิงค์หน่วยงานในเชียงคำ
ท่านสามารถคลิ๊กเข้าชมเว็ปไซต์และเฟรชบุ๊คของหน่วยงานต่างๆของอำเภอเชียงคำเราได้เลยนะครับ
ดอยผาขามและอ่างน้ำยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชื่อสถานที่ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 1 facebook 10. ตำนานนกหัสดิลิงค์ facebook  
  2. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 2 facebook 11. เรื่องเล่าดอยผาขาม 1 facebook  
  3. กว่าจะมาเป็นแม่น้ำยวน 3 facebook 12. เรื่องเล่าดอยผาขาม 2 facebook  
  4. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 1 facebook 13. เรื่องเล่าดอยผาขาม 3 facebook  
  5. ที่มาโครงการอ่างเก็บน้ำยวน 2 facebook 14. เรื่องเล่าดอยผาขาม 4 facebook  
  6. เสียงน้อยๆคอยติดตามอ่างฯ facebook 15. เรื่องเล่าดอยผาขาม 5 facebook  
  7. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 1 facebook 16. ถ้ำผาแดง-ถ้ำน้ำลอด facebook  
  8. ดอยผาขามตำนานสอนใจ 2 facebook 17. ยอดวิวดอยผาขาม facebook  
  9. ตำนานพระสนธนมโนราห์ facebook 18. ถ้ำรูปหน้าคนที่บ้านห้วยปุ้ม facebook  
               

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพชนชาติพันธุ์ต่างๆ
ชนชาติพันธุ์ในไทยและที่มีอยู่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ ชนชาติพันธุ์ / เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. ชนชาติพันธุ์ไตยวน facebook 12. ชนชาติพันธุ์ลาหู่หรือมูเซอ facebook
  2. ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ facebook 13. ชนชาติมลาบรีหรือผีตองเหลือง facebook
  3. ชนชาติพันธ์ุเผ่าเมี่ยนหรือเย้า facebook 14. ชนชาติพันธุ์ภูไท facebook
  4. ชนชาติพันธุ์เผ่าม้งหรือแม้ว facebook 15. ชนชาติพันธุ์ลาวโซ่ง facebook
  5. ชนชาติพันธุ์อีสาน facebook 16. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 17. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 18. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook
  8. ชนชาติพันธุ์อาข่าหรืออีก้อ facebook 19. ชนชาติพันธุ์ชาวใต้ facebook
  9. ชนชาติพันธุ์ขมุ facebook 20. ชนชาติพันธุ์ละหว้าหรือลัวะ facebook
  10. ชนชาติพันธุ์ไทเขิน facebook 21. ศูนย์อพยพภูซาง facebook
11. ชนชาติพันธุ์ลาวเวียง ลาวครั่ง

 

ข้อมูลประวัติและรูปภาพเรื่องราวต่างๆในอำเภอเชียงคำ
เรื่องราวเกี่ยวกับเชียงคำ-ภูซาง
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
               
  1. ภาพเก่าเล่าเชียงคำ facebook 1. ในหลวงเสด็จเชียงคำ facebook  
  2. วัดพระนั่งดิน เชียงคำ facebook 2. นายอำเภอคนแรกของเชียงคำ facebook  
  3. ตำนานพระเจ้านั่งดิน facebook 3. พระยาดัสกรปลาส facebook  
  4. วัดเวียงพระแก้ว facebook 4. ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ facebook  
  5. พญาคำฟู facebook 5. ชนชาติพันธุ์ส่วยหรือชาวกูย facebook  
  6. ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ facebook 6. ชนชาติพันธุ์ชาวมอญ facebook  
  7. ชนชาติพันธุ์ปกากญอ facebook 7. ชนชาติพันธุ์ชาวเล facebook  
8. ตำนานตุ๊เจ้าคอขาด facebook 8. พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช facebook
9. ตำนานเมืองคุ้ม facebook 9. ชุดครัยรับปริญาม.พะเยา facebook
10. ตำนานดงเปื๋อยเปียง facebook 10. งานปอยบวชเณร facebook
11. ตำนานดงป่าแดง facebook 11. ส่งเคราะห์สู่ขวัญ facebook
12. ตำนานกู่ผาแดง facebook 12. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
13 ตำนานขุนหาญดงโก้ง facebook 13. วัดพระธาตุภูซาง facebook
14. ตำนานทุ่งทัพ facebook 14. ยินดีต้อนรับสู่มาตุภูมิ facebook
15. ตำนานดอยปู่ง่าว facebook 15. งานกีฬาสีโรงเรียนเชียงคำ facebook
16. ตำนานเจ้าหมวกคำ facebook 16. ดอกหางนกยูงเชียงคำ facebook
17. ตำนานพระธาตุดอยคำ facebook 17. คำสอนล้านนา facebook
18. ปริศนาธรรมพระนั่งดิน facebook 18. กว่าจะมาเป็นผ้าไทลื้อ facebook
19. พระเจ้าแสนแซ่ facebook 19. เสื้อสมาชิกกลุ่มรวมพลฯ facebook
20. สล่าปั้นพระงามเจียงคำ facebook 20. วัดนันตาราม Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
21. สุริวงศ์ องค์สุดท้ายเจียงคำ facebook 21. พระธาตุขุนบง ภูซาง Cr.Kowit facebook
22. ปี่ขับลื้อ..โดยนพดล facebook 22. วัดวังเค็มเก่า Cr.พี่โกวิทย์ facebook
23. ผางลาง facebook 23. จำลองเมืองเก่าเชียงคำ facebook
24. วัดร้องเก่า ต.ร่มเย็น facebook 24. ภูชีฟ้า Cr.ณัฐพิสิษฐ์ facebook
25. บ้านปี้ ต.เวียง อ.เชียงคำ facebook 25. นครน่าน Cr. Kowit facebook
26. แข่งขันไก่ตั้ง facebook 26. รูปรวมพลคนฮักเจียงคำ facebook
27. เสน่ห์ธรรมชาติบ้านเฮา facebook 27. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
28. บรรยากาศเก็บหอยน้ำยวน facebook 28. โครงการหลวงปังค่า facebook
29. บ้านห้วยเคียน ต.ร่มเย็น facebook 29. เรื่องลึกลับ facebook
30. โครงการทำฝายไม้ไผ่ facebook 30. วัดพระธาตุดอยคำ facebook
31. ถ้ำห้วยสา ต.ร่มเย็น facebook 31. กรีดยางพาราที่บ้านเกษตรฯ facebook
32. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook 32. วัดมางหรือ วัดแสนเมืองมา facebook
33. แนวกำแพงโบราณเชียงคำ facebook 33. วัดหย่วน อ.เชียงคำ facebook
34. พิธีกรรมล้านนาบ้านเฮา facebook 34. เส้นทางปางถ้ำต้นผึ้ง ร่มเย็น facebook
35. ภาพในตลาดเชียงคำปัจจุบัน facebook 35. วัดบุนนาค facebook
36. บรรยากาศมุมสูงของเชียงคำ facebook 36. งานไทลื้อเจียงคำ ปี 2557 facebook
37. สาวงามไทลื้อ facebook 37. บ้านพี่เมืองน้อง น้ำตกภูซาง facebook
38. ภาพวิวยอดดอยผาขาม facebook 38. ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน facebook
39. อนุสรณ์ผู้เสียสละเชียงคำ facebook 39. ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง facebook
40. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 40. เสื้อสมาชิก facebook
41. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 41. บรรยากาศบ้านยอด อ.สองแคว facebook
42. โรงหนังประสพสุขรามา facebook 42. ลำไยบ้านเฮา facebook
43. สืบชะตาแม่น้ำยวน facebook 43. อยากให้เชียงคำพัฒนา facebook
44. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 44. ไฟป่าที่เชียงคำ facebook
45. อ่างเก็บน้ำญวน facebook 45. วัดก๊อซาว ทุ่งกล้วย ภูซาง facebook
46. พาเที่ยวบ้านฮวก facebook 46. บ้านป่าฮ้อม ภูซาง facebook
47. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 47. แอ่วตวยถนภูซางเจียงฮาย facebook
48. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 48. แอ่วทุ่งทานตะวัน ป่าซาง facebook
49. ความภาคภูมิใจเชียงคำ facebook 49. แอ่วทุ่งทานตะวัน facebook
50. ถนนคนเดินเชียงคำ facebook 50. สาวงามไทลื้อ facebook

 

อาหารการกินคนเมืองล้านนา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. อาหารล้านนาบ้านเฮา facebook 1. น้ำพริกเห็ดด่าน facebook  
  2. ดอกงิ้ว ทำน้ำขนมจีน facebook 2. เห็ดดิน เห็ดเหลือง เห็ดแดง facebook  
  3. อ่อมจิ้นล้านนา facebook 3. เห็ดถอบ facebook  
  4. แกงมะฟักใส่ไก่ facebook 4. เห็ดขอนขาว facebook  
  5. แกงผักปั๋ง facebook 5. เห็ดลม facebook  
  6. น้ำพริกน้ำผัก facebook 6. เห็ดฟาง facebook  
  7. ส้ามะลิดไม้ facebook 7. ผัดเผ็ดหมูป่า facebook  
8. น้ำพริกมะกอก facebook 8. เห็ดหูหนูหรือเห็ดโล๊ะหละ facebook
9. อาหารที่ทำจากมดส้ม facebook 9. ลาบหมี่หมู facebook
10. คั่วดอกหอมใส่ไข่ facebook 10. ส้มตำประเภทต่างๆ facebook
11. มะแขว่นเครื่องปรุงรสล้านนา facebook 11. ไส้ย่าง facebook
12. อาหารที่ทำจากจี้กุ่ง facebook 12. แมงมันของบ่เขียม facebook
13 หวายของป่าหากินยาก facebook 13. ยำปลากระป๋อง facebook
14. แกงกระด้าง facebook 14. ข้าวกั๊นจิ้น facebook
15. แกงขนุน facebook 15. ข้าวแรมฟืน facebook
16. แกงผักหละ หรือ ผักชะอม facebook 16. ตัวต่อ น้ำพริกต่อ facebook
17. ส้ากุ้งหรือกุ้งเต้น facebook 17. แกงหน่อไม้ใส่เห็ดอีกหม้อ facebook
18. น้ำพริกข่าต้มเห็ดถอบ facebook 18. ยำหน่อไม้ใส่น้ำปู facebook
19. มะนอยน้อย facebook 19. ส้าใบมะม่วง facebook
20. จิ้นส้มคนเมือง facebook 20. แกงหน่อไม้ facebook
21. แกงหวายอีกแบบ facebook 21. ตำขนุน facebook
22. แกงหอย facebook 22. แกงผักชะอม facebook
23. ยำไก่เมืองเหนือเฮา facebook 23. คั่วผักหม facebook
24. แกงหยวกกล้วย facebook 24. ข้าวซอย facebook
25. ยำปลาแห้ง facebook 25. อ๊อกปู๋นา สุดยอดอาหาร facebook
26. ตำเตา facebook 26. ไส้อั่ว facebook
27. แกงแค facebook 27. ส้มตำข้าวเหนียวไก่อบฟาง facebook
28. แก๋งมะบวบ facebook 28. หลามปลาหลามเนื้อ facebook
29. คั่วยอดฟักทอง facebook 29. ยำไส้ตัน facebook
30. แกงผักจี facebook 30. ปลานึ่ง facebook
31. แกงหนัง facebook 31. จี้กุ่งทอด facebook
32. ห่อนึ่งประเภทต่างๆ facebook 32. ปลาเผาจิ้มน้ำพริก facebook
33. ตำถั่วฝักยาว facebook 33. ขุดปูนา facebook
34. น้ำพริกจี้กุ่ง และจี้กุ่งทอด facebook 34. ห่อนึ่งเห็น facebook
35. จิ้นนึ่งกับน้ำพริกข่า facebook 35. ขนมข้าวควบ facebook
36. น้ำพริกหนุ่ม facebook 36. ขนมข้าวแคบ facebook
37. ตำมะเขือยาว facebook 37. ต้มโคล้งปลา ต้มยำปลา facebook
38. ตำมะเหิด หรือ มะระขี้นก facebook 38. ไก ตะ สาหร่ายน้ำจืด facebook
39. น้ำพริกมะขามสด facebook 39. หม่าขี้เบ้า facebook
40. น้ำพริกอ่อง facebook 40. ต้นดอกงิ้ว facebook
41. ยำหน่อไม้ facebook 41. แอปเปิ้ลเมือง facebook
42. น้ำพริกหนุ่มแคปหมู facebook 42. ข้าวหนึกงา facebook
43. ตำถั่วฝักยาวอีกแบบ facebook 43. ข้าวหนมเหนียบ facebook
44. ยำงูสิงห์ facebook 44. ขนุนสุก facebook
45. ข้าวหนมปาด facebook 45. มะรื่นหรือมะมื่น facebook
46. ข้าวหนมแตน facebook 46. หม่ามู้ หรือ หม่ากู้ facebook
47. หมอบั่วหอมเตียม facebook 47. ต้นมะแขว่น facebook
48. น้ำผึ้งเดือนห้า facebook 48. ตั๊กแตนข้าว facebook
49. ขนมที่ทำจากกล้วย facebook 49. มะหลอด facebook
50. หลามปลา facebook 50. มะปราง facebook
51. มะม่วงหิมพานต์ facebook 51. หนอนไม้ไผ่ facebook
52. ปลาหมึกย่าง facebook 52. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook
53. ไก่อบฟาง facebook 53. น้ำพริกมะขาม facebook
54. จะค่าน เครื่องปรุงรส สุดยอด facebook 54. มดส้มหรือมดแดง facebook
55. ด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว facebook 55. เรื่องกล้วยๆ facebook
56. ไส้หมูย่าง facebook 56. แกงเห็ดลมเห็ดกระด้าง facebook
57. มะม่วงหิมพานต์ facebook 57. กำกิ๋นบ้านเฮา facebook
58. ข้าวเหนียวมะม่วง facebook 58. อาหารคนเมือง facebook
59. มะหลอดผลไม้ล้านนา facebook 59. รวมอาหารล้านนาเฮา facebook
60. ตองและกล้วยป่า facebook 60. ดอกคำปุ๋ยหรือดอคำฝอย facebook

 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
อาหารการกินคนเมืองล้านนา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
           
  1. การเก็บเกี่ยวข้าวแบบบ้านเฮา facebook 1. ดับไฟป่า facebook  
  2. ตักบาตรสองแผ่นดิน บ้านฮวก facebook 2. เก็บตกงานสงกรานต์ ปี 57 facebook  
  3. สถานีวิทยุปวงผญา facebook 3. เล่นว่าวกลางทุ่งนา facebook  
  4. บ้านฮวกชายแดนไทยลาว facebook 4. หน่อไผ่ยักษ์สารพัดประโยชน์ facebook  
  5. นางพญาเสื้อโคร่งบ้านเรา facebook 5. สาวดอย facebook  
  6. ไหข้าวหม้อนึ่งกั๊วะข้าวมะเก่า facebook 6. สาวเหนืองามๆ 1 facebook  
  7. ดนตรีพื้นเมือง facebook 7. สาวเหนืองามๆ 2 facebook  
8. ธรรมชาติเชียงคำบ้านเฮา facebook 8. ปีใหม่เมืองบ้านเฮา facebook
9. สืบชะตาแม่น้ำญวน facebook 9. ก่อก๋องฟืน หลัว facebook
10. งานไทลื้อเจียงคำ 1 facebook 10. เกมส์ปากระป๋องนมโบราณ facebook
11. งานไทลื้อเจียงคำ 2 facebook 11. มีดซอยยาสูบ facebook
12. น้ำท่วมปางถ้ำ ปี 56 facebook 12. ชุดครุยรับปริญญา ม.พะเยา facebook
13 น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 1 facebook 13. หลากหลายมุมมองกว๊าน facebook
14. น้ำท่วมตำบลร่มเย็น ชุด 2 facebook 14. ล้อหรือเกวียนบ้านเฮา facebook
15. น้ำท่วมแม่ลาว ปี 56 facebook 15. ประเพณีสู่ขวัญควาย facebook
16. ภาพงานอนุสรณ์ ปี 2557 facebook 16. วัดโลกโมลี เชียงใหม่ facebook
17. เสน่ห์บ้านเฮา facebook 17. เด็กเลี้ยงควาย facebook
18. บอกไฟดอก facebook 18. ช้างไทย facebook
19. วิถีชีวิตล้านนาบ้านเฮา facebook 19. ม้าไทย facebook
20. ภาพสวยๆใส่กรอบเรียบร้อย facebook 20. ประเพณีสงกรานต์ล้านนา facebook
21. ศูนย์หัตถกรรมผ้าไทลื้อ facebook 21. ประเพณีสู่ขวัญคน facebook
22. ดอกเอื้องสวยๆ facebook 22. ดอกคำใต้ facebook
23. ดอกจำปาลาว ลีลาวดี facebook 23. ไม้ไผ่สารพัดประโยชน์ facebook
24. ธรรมชาติไร้ขีดจำกัด facebook 24. พิธีสืบชะตาแบบล้านนา facebook
25. ต้นไม้แห่งธรรมะ facebook 25. วิถีชีวิตชาวนาไทย facebook
26. รูปผีเสื้อ facebook 26. รวมภาพแผ่นดินไหว เมื่อปี 57 facebook
27. เวลากับชีวิต facebook 27. วันวิสาขบูชา facebook
28. ความรักพ่อลูก facebook 28. วันมาฆบูชา facebook
29. ความสุขจากบ้านนา facebook 29. ภาพสมุดพระราชทาน facebook
30. เรื่องซึ้งๆจากแมคฯ facebook 30. เก็บตกสงกรานต์ลอสแองเจลิส facebook
31. ชีวิตเปรียบเหมือนบอล facebook 31. สาวในเครื่องแบบ facebook
32. กว่างนักสู้แห่งขุนเขา facebook 32. ต้มยำใบสลากกินแบ่ง facebook
33. ลูกชาวนา facebook 33. รองเท้าเก่าหรือเกิบ facebook
34. ฉันได้เรียนรู้ว่า facebook 34. วิธีแก้หนาวแบบแปลก facebook
35. สุขยิ่งกว่าการให้ facebook 35. ป้ายโฆษณาขำๆ facebook

 

วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
วีดีโอศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเฮา
ที่ เรื่อง / เว็ปไซต์ คลิ๊ก Facebook ที่ เรื่อง/ เว็ปไซต์ คลิ๊ก  Facebook
1. เชียงคำรำลึก เพลงลูกกรุง 1. วิถีชีวิตไทลื้อจังหวัดน่าน    
2. เชียงคำรำลึก เพลงคำเมือง 2. เดี่ยวซึง    
3. เชียงคำรำลึก บรรเลง 1 3. ละอ่อนเล่นซึง    
4. เชียงคำรำลึก บรรเลง 2 4. บรรเลงสะล้อ โดย..น้องโอ๊ค    
5. เชียงคำรำลึก บรรเลง 3 5. เพลงดอกบัวตอง..สุนทรีย์    
6. เชียงคำรำลึก บรรเลง 4 6. บรรเลงระนาด ล่องแม่ปิง    
7. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 1 7. ใฝ่หามาเจย สุนทรี    
8. ภาพเก่าเล่าอดีตเชียงคำ บรรเลง 2 8. ฟ้อนเล็บ    
9. ซอล่องน่าน คณะประสิทธิ   9. ฟ้อนเจิง  
10. ตำนานเมืองน่าน   10. ตีกลองปูจา  
11. ซอปี่ พ่อมานพ แม่บัวซอน   11. ตีกลองสะบัดชัย  
12. ซอปี่เยาวชนคณะลูกบัวตอง   12. ฟ้อนสาวไหม  
13. ซอตั้งเจียงใหม่ แม่บัวซอน   13. ปีใหม่ม้ง ปี 2009  
14. ซอล่องน่าน พ่อครูคำผาย   14. ขับเพลงพี่น้องเมี่ยนหรือ เย้า  
15. ซอพม่า ซออื่อ   15. บรรยากาศกว๊านพะเยา  
16. ซอเงี้ยว   16. ลอยกระทงพะเยา  
17. เดี่ยวซึ่ง มอญลำปาง   17. ในกว๊านพะเยา  
18. ปราสาทไหว   18. การตีกลองล้านนาแบบไทลื้อ  
19. หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ ประยุกต์   19. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 1  
20. รำวงบะเก่า   20. แอ่วพะเยา ภูซาง ภูลังกา 2  
21. เพลงลาวดวงเดือน ประยุกต์   21. ทางขึ้นภูลังกา 1  
22. วงมโหรี   22. ทางขึ้นภูลังกา 2  
23. ดนตรีพื้นเมืองเด็ก   23. ยอดภูลังกา สาวชาวเขาสวย  
24. ฟ้อนแง้น ซอล่องน่าน   24. ตอนขึ้นภูลังกา  
25. แห่มวย   25. ดอกบัวในกว๊านพะเยา  
26. กลองปูจา   26. ชมทะเลหมอกภูลังกา  
27. สืบสานล้านนา   27. ดอยภูลังกา  
28. ฟ้อนแพน   28. แอ่วกว๊านพะเยา  
29. ฟ้อนเงี้ยว   29. ซอเมืองน่าน ครูคำผาย นุปิง  
30. ฟ้อนดวงเดีอน   30. ขับลื้อสิบสองปันนา  
31. ฟ้อนหริภุญชัย   31. ครูมุกดา แม่พระดอกคำใต้  
32. ระบำเชียงแสน   32. ซอตั้งเชียงใหม่  
33. ฟ้อนเจิง   33. ปี่จุมห้า โดย..พ่ออุ้ยติ๊บ  
34. ฟ้อนผีมด 1   34. ปี่จุม เชียงดาววิทยาคม  
35. ฟ้อนผีมด 2   35. สะล้อซอซึง  
36. ฟ้อนผีเมืองละกอน   36. เดี่ยวซึง เพลงล่องแม่ปิง  
37. ล้านนาโชว์   37. กว๊านพะเยา  
38. วงระนาด   38. ฟ้อนที่พะเยา  
39. วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ   39. ลอยกระทงที่พะเยา  
40. การอ่านธรรมล้านนาแบบไทลื้อ   40. ล่องเรือกว๊านพะเยา  
41. การฟ้อนสะไบล้านนาแบบไทลื้อ   41. ลอยกระทงที่บ้านต๋อมพะเยา  
42. การฟ้อนไทลื้อของละอ่อนล้านนา   42. บวงสรวงที่พะเยา  
43. ช่างซอฟ้อนแง้นแบบล้านนา   43. ภูชี้ฟ้า 1  
44. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา ๑   44. ภูชี้ฟ้า 2  
45. เซิ้งไทลื้อแบบล้านนา   45. ภูชี้ฟ้า 3  
46. เยือนเฮือนไทลื้อเชียงคำ   46. ภูชี้ฟ้า 4  
47. วิถีชีวิตไทลื้อเชียงคำ   47. แอ่วเหนือ  
48. ไหว้พระวัดอนันตาราม เชียงคำ   48. แอ่วเหนือ 2  
49. น้ำตกภูซางและวัดพระนั่งดิน   49. ดอยตุง  
50. การเก็บน้ำผึ้งของชุมชนบ้านปี้        
           

 

ตุลาคม 2022
อา พฤ
« พ.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
รวมภาพต่าง ๆ
หมู่บ้านในเชียงคำ 1
หมู่บ้านในเชียงคำ 2
ชนชาติพันธุ์
สถิติเว็บ