เมนูหลัก

เรื่องล่าสุด

 • รวมพลคนฮักเจียงคำ

 • เชียงคำเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ ปี พ.ศ. 2560

  ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิ๊กอ่านรายละเอียดที่หัวข้อสไลด์โชว์ ข้างบนครับ
  hugchiangkhamnews
  คลิ๊กที่นี่เพื่อค้นหาแผนที่และข้อมูลต่างๆทั่วพะเยา
  present (9)คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม
   
  ความในใจ
  อำเภอเชียงคำ เป็นอำเภอหนึ่งในหลายๆอำเภอของจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับ อำเภอภูซาง ที่ถือได้ว่าเป็น บ้านพี่เมืองน้องที่ได้ขอแยกออกไปตั้งเป็นอำเภอ เพื่อการบริหารและการปกครองได้อย่างมีคุณภาพทั่วถึง นอกจากนั้นยังมีอาณาเขตติดกับ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอสองแควจังหวัดน่าน นอกจากนั้นแล้วยังมีดินแดนติดกับอาณาเขตของพี่น้องสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

  อำเภอเชียงคำ เป็นถิ่นดินแดนที่ให้กำเนิดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความรักบ้านเกิดเมืองนอนแห่งนี้มากๆ และไม่เคยมีความคิดที่จะลืมแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนแห่งนี้เลย ถึงเม้ว่า ชีวิตการเดินทางของข้าพเจ้า จะต้องเดินทางรอนแรมสัญจร จะว่าไปทั่วโลกก็ว่าได้ สิ่งหนึ่งที่คิดอยู่ในใจเสมอ และหากมีโอกาสได้ตอบแทนแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนแล้วไซร้ ข้าพเจ้าก็จะไม่รอช้า ในความคิดของข้าพเจ้า ก็ต้องการให้บ้านเกิดเมืองนอนข้าพเจ้า มีการพัฒนา และควบคู่ไปกับการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นบ้านล้านนาของเรา จริงอยู่ที่เราไม่อาจที่จะฝืนทนต่อความเจริญก้าวหน้า ทางวิทยาการของทางฝั่งตะวันตกได้ แต่หากเรารู้จักคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ ก้าวตามให้ทัน เราก็สามารถที่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมเหล่านั้นได้ ข้าพเจ้าไม่อยากให้ชาวบ้านลูกหลานคนเชียงคำของเรา หลงลืมถิ่นกำเนิดบ้านเกิดตัวเอง เมื่อมีโอกาส ได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเองได้แล้ว ก็อยากให้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ให้เจริญทัดเทียมกับสังคมทั่วไปบ้าง แต่ในการพัฒนาเหล่านั้น ก็ควรที่จะไม่ลืมวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ทั้งในด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน

   

  ข้าพเจ้า ท.ทิวเทือกเขา อันเป็นนามปากกา/นามแฝง ได้สร้างกลุ่มรวมพลคนฮักเจียงคำขึ้นมาในเฟรชบุ๊คเมื่อหลายปีก่อน ก็เพื่อที่จะรวบรวมผู้คน ที่มีความสนใจเรียนรู้ร่วมกันในด้านต่างๆ ทั้งศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว อาหาร การกินแบบพื้นบ้านล้านนาของพวกเรา อีกทั้งประเพณีพื้นบ้านต่างๆ ซึ่งก็ได้มีผู้คนเข้ามารับชมและติดต่างมากมาย แต่เฟรชบุ๊ค มักจะมีข้อจำกัดในการแสดงข้อมูลที่ เมื่อต้องการค้นหา จะทำได้ลำบาก เมื่อมีจำนวนคนโพสต์ คนแสดงความคิดเห็นจำนวนมากๆแล้ว จะทำให้ข้อมูลที่โพสต์และข้อมูลเก่าๆเลื่อนลงไปอยู่ข้างล่าง จนบางครั้ง คนเข้ามารับชมใหม่ๆ ก็ไม่สามารถหาข้อมูลเหล่านั้นเจอได้ การนำเสนอข้อมูลบางครั้ง ก็สับสนกันไปมา บางครั้ง ก็เรื่องราวเก่าๆเดิมๆ แต่แสดงหลายครั้ง ข้อมูลกระจัดกระจายไม่เป็นแหล่ง นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือใช้อ้างอิงไม่ค่อยได้ ข้าพเจ้า จึงเกิดแนวคิด ที่จะทำเว็ปไซต์ขึ้นมา เพื่อรองรับและรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น ให้เป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการค้นหา สามารถนำไปใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการและเชิงข้อมูลได้ โดยได้ยินยอมจ่ายค่าเช่าโดเมนและพื้นที่รายปี ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำได้นานขนาดไหน

  ตอนนี้ข้าพเจ้า ก็ได้ดูแลเว็ปอยู่ 2 เว็ปไซต์ คือ เว็ปไซต์บ้านเกิดข้าพเจ้า คือ www.kasetsomboon.org และที่กำลังสร้างใหม่นี่คือ www.hugchiangkham.com ำหรับ เพื่อนๆที่มีอุดมการณ์หรือแนวความคิด รักบ้านเกิดเมืองนอน แบบตัวข้าพเข้า ต้องการสนับสนุน ให้เว็ปไซต์เหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป สามารถติดต่อช่วยเหลือข้าพเจ้าได้ตลอดเวลานะครับ ข้าพเจ้าพร้อมพูดคุยและยินดี ที่จะทำงานร่วมกับทุกๆท่าน เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่า ในสังคมเชียงคำของพวกเรา ล้วนแล้วแต่เป็นสังคมที่มีผู้มีความรู้ มีนักปราชญ์ นักวิชาการ นักดนตรีและปราชญ์พื้นบ้านจำนวนมาก ส่วนหนึ่งข้าพเจ้า ก็ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ พระเถรานุเถระ พ่อหน้อยพ่อหนาน ที่ได้เมตาตาอบรมสั่งสอนตัวข้าพเจ้า เพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัย

   

  แต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายสำหรับเชียงคำของเรา ที่ข้าพเจ้ามองในความคิดของข้าพเจ้า ส่วนหนึ่งหลายท่านเป็นผู้มีความรู้ แต่ก็ไม่อยากเปิดเผยตัว บางท่านกลัวผิดกลัวถูก บางท่านก็ค่อนข้างจะมีทิฐิมานะที่อาจจะเข้าใจลำบากหน่อย บางท่านก็ไม่อยากทำอะไร บางท่านก็ได้แต่เพียงแต่คอยสังเกตดู ด้วยมุมมองเหล่านี้ ทำให้หลากหลายข้อมูลดีๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ก็เริ่มที่จะจางหายไปตามอายุกาลของบุคคลเหล่านั้น เป็นธรรมดาของมนุษย์ ที่ไม่มีใครอยากเห็นใครเด่นหรือด้อยกว่าใคร ทำให้หลายครั้งข้าพเจ้า ก็คิดเองว่า เราจะทำไปเพื่ออะไร ในเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง บางครั้งดูเหมือนไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร หรืออาจจะมองว่า เรายังเด็กเกินไป หรือตัวข้าพเจ้าจะคิดไปเองก็ไม่รู้ เพราะมีหลากหลายสิ่งที่ทำให้หลายความรู้ไม่ค่อยได้รับการเผยแผ่สืบทอดรุ่นต่อรุ่น

   

   

  ดังนั้นแล้ว ข้าพเจ้า จึงได้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลไว้ให้เป็นหมวดเป็นหมู่ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการทำได้เท่าที่สามารถจะทำได้ และทำเพื่อเชียงคำของเรา หากเพื่อนๆท่านใดต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์นี้ ช่วยกันนะครับ ส่งภาพเรื่องราว ข้อมูลต่างๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือถูก เพราะบางครั้งเราเกิดไม่ทัน และข้าพเจ้าเชื่อว่า ไม่มีใครรู้ไม่หมดทุกเรื่อง หากเรานำแต่ละเรื่องราว ความรู้แต่ละอย่างมาแบ่งปันกัน ไม่ว่าจะเป็นตำนานอะไรก็ได้ หรือเรื่องอะไรก็ได้ สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของเราทั้งสิ้นครับ หากท่านส่งเข้ามา ผมจะได้นำมาลงไว้ในเว็ปไซต์ และให้เครดิตทุกท่านครับ ท่านสามารถส่งมาในข้อความหรือทางอีเมลล์ของผมได้ตลอดเวลานะครับที่ songkran999@hotmail.com

   

   

  แรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่ง ที่อยากทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ก็เนื่องด้วยผู้จัดทำเอง ก็ชอบที่จะหาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ มีความคิดเห็นว่า การศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ให้ความรู้อย่างมากมายมหาศาลประเมินค่ามิได้ ถึงแม้ว่า ปัจจุบันยุคอินเตอร์เน็ต จะเจริญก้าวหน้าไปมาก แต่ก็มีอยู่เฉพาะในสังคมกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะยังไม่ครอบคลุม ถึงชาวนนา ชาวไร่ คนชนบท หลายคนเคยทักท้วงข้าพเจ้า จะทำไปเพื่อเหตุผลอันใด ข้าพเจ้า ก็บอกเขาไปว่า ทำเผื่อไว้ อนาคตข้างหน้า หากอินเตอร์เน็ต ได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้า ชาวบ้าน หรือ เด็กรุ่นใหม่ อาจจะมีแนวคิดอย่างข้าพเจ้าบ้าง เพื่อช่วยกันพัฒนา ดำเนินชีวิต บนวิถีทางเดิมที่บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย โดยการใช้ชีวิตแบบผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมือง กับความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกันให้ได้ ข้าพเจ้าได้เดินทางไปหลายหนหลายแห่ง หลายประเทศ ก็เห็นความเจริญมามากมาย และเข้าใจเหตการณ์และสังคมของแต่ละที่ได้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าไม่ได้หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นการตอบแทนจากการทำเว็บไซต์นี้ อาจจะหมดปัจจัยเงินทองไปด้วยช้ำ สำหรับการจัดทำเว็บไซต์ ทั้งค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าโดเมน เวลา และอะไรอีกหลายอย่าง แต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และการเดินทางที่ยังไม่สิ้นสุด ไม่รู้จะไปหยุด ณ ตรงจุดไหนของชีวิต ก็ได้แต่หวังไว้ว่า มันคงมีประโยชน์บ้าง และเพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อย ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

   

   

  ดังนั้น ผู้จัดทำจึงขอขอบคุณ เจ้าของผลงานผ่านทางเว็บลิงค์ทั้งที่ได้ขอนุญาตหรือมิได้ขออนุญาตก็ตาม หากวันใดวันหนึ่ง ท่านได้แวะเวียนผ่านเข้ามาพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล,บทเพลง,วีดีทัศน์,และรูปภาพต่างๆ ที่ให้ทั้งสาระและความรู้มากมาย หากนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น บนเว็บไซต์นี้ ทางผู้จัดทำก็ต้องขออนุโมทนาสาธุด้วย เนื่องด้วยผู้จัดทำเอง ก็มิได้มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ที่จะขออนุญาตได้ทั้งหมด กับเจ้าของลิงค์ทั้งหลายเหล่านั้น หากผลประโยชน์ใดที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ของท่าน ทางผู้จัดทำ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยใจจริง เพราะทางผู้จัดทำสำนึกอยู่เสมอว่า การสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ก็เพื่อสังคมที่สงบสุขและไม่ขัดต่อศีลธรรมที่ดีงาม มิได้หวังผลกำไรหรือมีอะไรแอบแฝงทั้งสิ้น เว็บไซต์นี้ จึงมิได้มีนโยบาย ให้ท่านดาวน์โหลดในสิ่งที่ผิดกฏหมาย แต่หากเว็บลิงค์ใด ที่ถูกนำไปใช้ในทางที่มิได้เป็นประโยชน์ แต่กลับให้โทษกับบุคคลอื่น เป็นการผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ทั้งด้วยคำพูด รูปภาพ วีดีโอ การแสดงความคิดเห็น หรืออะไรก็แล้วแต่ อันเป็นไปในทางที่ขัดต่อศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วไซร้ ทางผู้จัดทำเอง ก็มิขอรับผิดชอบต่อกรณีใดๆทั้งสิ้นผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ของเรา จะให้ทั้งความรู้ สาระ ความสุข ความบันเทิงต่อตัวท่านเองและสังคมไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ตลอดถึงขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ ทั้งจากลูกศิษย์ที่เคยสอนเคยอบรมมา จากงานค่ายพุทธบุตรและตามโรงเรียนต่างๆ ขอมอบทุกตัวอักษร ทุกภาพ และทุกๆอย่าง เพื่อเป็นวิทยาทาน ช่วยส่งผลให้ผู้จัดทำ มีสติปัญญาล้ำเลิศ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและขออานิสงส์เหล่านี้แผ่ไปถึงบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ความรู้ และสุดท้าย ขอให้โลกใบนี้มีความสงบสุขร่มเย็นตลอดไป เทอญ ขอให้ทุกท่านได้รับความสุขจากการรับชมเว็บไซต์ของเรานะครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับ

  ท.ทิวเทือกเขา
  “แดน”

   แล้วอย่าลืมไปกดไลค์และติดตามพวกเราได้ที่
  กลุ่มรวมพลคนฮักเจียงคำบ้านเฮา พะเยาภูซางฯลฯ

  คลิ๊กที่ตัวหนังสือหรือรูปข้างล่างนี้ได้เลยครับพี่น้อง

  hugchiangkhamnews

 • ธันวาคม 2022
  อา พฤ
  « พ.ค.    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031

  รวมภาพต่าง ๆ

  หมู่บ้านในเชียงคำ 1

  หมู่บ้านในเชียงคำ 2

  ชนชาติพันธุ์

  สถิติเว็บ